Undanfarin misseri höfum við í Grunnskóla Vestmannaeyja verið að aðlaga okkur að nýrri Aðalnámsskrá. 

Útbúnar voru námsáætlanir út frá viðmiðum Aðalnámsskrár en með áherslur GRV að leiðarljósi.

Einnig voru gerð kennsluþrep fyrir hvert fag, þar sem hæfniviðmið, grunnfærni og áherslur í kennslu/námsefni í hverjum árgangi eru útlistaðar.

 

Kennsluþrep:

Íslenska
Stærðfræði
Enska
Danska
Samfélags - og náttúrufræði

 

Námsáætlanir GRV 

1. - 4. bekkur  5. -7. bekkur 8. -10.bekkur
Íslenska Íslenska Íslenska
Stærðfræði Stærðfræði Stærðfræði
Enska Enska Enska
Náttúrufræði Danska Danska
Samfélagsfræði Náttúrufræði Náttúrufræði
Upplýsingatækni Samfélagsfræði Samfélagsfræði
Textílmennt Uplýsingatækni Upplýsingatækni
Hönnun og smíði Textílmennt Textílmennt
Myndlist Hönnun og smíði Hönnun og smíði
Heimilisfræði Myndlist Myndlist
Skólaíþróttir Heimilsfræði Heimilisfræði
Dans Skólaíþróttir Skólaíþróttir
  Dans