Rafræn myndlistasýning nemenda í myndlistarvali

Síðustu ár hefur skapast hefð fyrir því að nemendur í myndlistarvali vinni sjálfstæð verkefni í tímum eftir áramót og sýni svo afraksturinn á vorsýningu í Einarsstofu. Vegna covid-19 var tekin sú ákvörðun að halda rafræna sýningu með verkum eftir nemendur svo bæjarbúar og aðrir fái að njóta og sjá hvað við eigum efnilega listamenn í okkar röðum. Njótið og ekki hika við að deila :)  

Skólahald í GRV eftir páska / Organizacja szkoły podstawowej w Vestmannaeyjar i ferii wielkanocnych / Organization of primary school in Vestmannaeyjar and Easter break

Áætlað er að hefja kennslu þann 15. apríl skv. því fyrirkomulagi sem var á skólahaldi áður en til fjarkennslunnar kom og er ákvörðunin er tekin í samráði við umdæmislækni sóttvarna. Starfsdagur verður þriðjudaginn 14. apríl og nánari upplýsingar um skólastarfið verða sendar út þann dag.
Við þökkum starfsfólki, nemendum og foreldrum GRV fyrir gott samstarf, jákvæðni og þolinmæði síðustu vikurnar. Njótið samverunnar heimafyrir og hafið það sem allra best um páskahátíðina. 
 
Anna Rós Hallgrímsdóttir, skólastjóri
Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Planowane jest rozpocząć nauczanie 15 kwietnia w takim systemie nauczania, jaki miał miejsce, zanim edukacja odbywała się w systemie online i ta decyzja została podjęta w porozumieniu z epidemiologiem. Dzień organizacyjny (starfsdagur) odbędzie się we wtorek 14 kwietnia i dokładne informacje o organizacji lekcji będą wysłane w ten dzień.
Dziękujemy pracownikom, uczniom i nauczycielom GRV za dobrą współpracę, pozytywność i cierpliwość w ostatnich tygodniach. Korzystajcie ze wspólnego czasu w domu i spędzajcie jak najlepiej okres wielkanocny.
 
Anna Rós Hallgrímsdóttir dyrektor szkoły podstawowej GRV
Íris Róbertsdóttir burmistrz
----------------------------------------------------------------------------------------------------
It is planned to start teaching on April 15th in the same arrangement that took place before online education took over and this decision was made in consultation with the epidemiologist. The organization day (starfsdagur) will take place on Tuesday, April 14th, and detailed information about the organization of the lesson will be sent that day.
We thank the employees, students and teachers of GRV for good cooperation, positivity and patience in recent weeks. Enjoy the time spent together at home and have the best Easter time.
 
Anna Rós Hallgrímsdóttir headmaster of the primary school GRV
Íris Róbertsdóttir mayor
 

Tilkynning varðandi næstu viku / Ogłoszenie

Grunnskóli Vestmannaeyja hefur tekið á móti börnum í 1. og 2. bekk sem eru í forgangi frá því fjarkennsla hófst 23. mars sl.  Foreldrar/forráðmenn sem eru í framlínustörfum og eiga rétt á forgangi hafa þurft að sækja um forgang fyrir börn sín í skóla, leikskóla og frístund  í gegnum www.island.is. Skólinn vill, frá og með mánudeginum 30. mars, bjóða þessa þjónustu fyrir nemendur í 1. - 4. bekk sem eiga foreldra í framlínustörfum skv. forgangslista almannavarna. Er þessi ákvörðun tekin í samráði við umdæmislækni sóttvarna. Þurfa foreldrar barna í 3. og 4. bekk þá að sækja um forgang sérstaklega til skólastjóra annaros@grv.is

Þar sem aðstæður í GRV eru enn þannig að margir kennarar og stuðningsfulltrúar eru í sóttkví, er ekki hægt að halda úti skólastarfi á annan hátt en í fjarkennslu til 3. apríl. Fjarkennslan hefur gengið nokkuð vel þessa fyrstu viku. Ýmsar áskoranir sem kennarar, nemendur og foreldrar hafa tekist á við. Við í GRV viljum þakka foreldrum fyrir góða samvinnu og jákvæðni. Við getum gert góða hluti þegar við stöndum saman.

 

Anna Rós Hallgrímsdóttir 

skólastjóri GRV

 
Ogłoszenie od szkoły podstawowej w Vestmannaeyjar

 

Szkoła podstawowa w Vestmannaeyjar (Grunnskóli Vestmannaeyja) dotychczas przyjmowała dzieci w 1 i 2 klasie, które mają rodziców w grupie priorytetowej, odkąd zaczęło się nauczanie online 23 marca. Rodzice/opiekunowie, którzy pracują w zawodach pierwszolinijnych i mają prawo do pierwszeństwa, muszą wnieść wniosek dla swoich dzieci w szkole, przedszkolu oraz na świetlicy poprzez stronę island.is. Szkoła chce zaoferować tę usługę od 30 marca uczniom w klasach 1-4, którzy mają rodziców w zawodach pierwszolinijnych zgodnie z listą pierwszeństwa sztabu kryzysowego. Ta decyzja została podjęta wraz z lekarzem epidemiologiem rejonowym. Konieczne jest, aby rodzice dzieci w 3 i 4 klasie wnieśli wniosek o pierwszeństwo do dyrektor szkoły annaros@grv.is
Ponieważ sytuacja w GRV nadal jest taka, iż wiele nauczycieli i pomocników przebywa na kwarantannie, nie można kontynuować lekcji inaczej niż w systemie online do 3 kwietnia.
Nauczanie online szło dość dobrze w tym pierwszym tygodniu. Jest wiele różnych wyzwań, z którymi radzą sobie nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. My w GRV chcemy podziękować rodzicom za dobrą współpracę i pozytywne nastawienie. Możemy zrobić wiele dobrych rzeczy, gdy pracujemy razem.

 

Anna Rós Hallgrímsdóttir
Dyrektor szkoły podstawowej GRV
 

Tilkynning um skólahald/Ogłoszenie o zajęciach szkolnych/Announcement about school arrangement.

Skólahald í Grunnskóla Vestmannaeyja verður í formi fjarkennslu frá og með mánudeginum 23. mars nk. þar til tilkynnt verður um annað. Er þetta liður í hertum aðgerðum til að draga úr útbreiðslu COVID-19 þar sem ekki er hægt að manna hefðbundna kennslu m.v. þær fjöldatakmarkanir sem settar hafa verið í Eyjum. Fjarkennslustundir verða hjá hverjum árgangi  á sama tíma og kennslustundir hafa verið sl. viku. Kennarar senda nánari upplýsingar um útfærslu á kennslustundunum og  því er mikilvægt að fylgjast vel með tilkynningum sem frá þeim koma.

Kennsla verður í Hamarsskóla fyrir nemendur í 1. og 2. bekk sem eiga foreldra/forráðamenn í framlínustörfum og eru þ.a.l. í forgangshópi skv. forgangslista neyðarstigs almannavarna. Þeir nemendur mæta í skólann á sama tíma og undanfarna daga, þ.e. 1. bekkur kl. 9:00 og 2. bekkur kl. 8:30  Niðurstöður er varða úrvinnslukví nemenda í 1.-4. bekk eru væntanlegar í kvöld.

Frístundaver verður opið en eingöngu fyrir nemendur í forgangshópi. Starfsemin verður áfram í Hamarsskóla eins og undanfarna viku.

Starfsemi leikskólanna verður með sama fyrirkomulagi og sl. viku.

Kennsla í Tónlistarskóla verður í formi fjarkennslu eins og kostur er. Kennarar munu hafa samband við sína nemendur.

Þeir foreldrar/forráðamenn sem eru í forgangi og þurfa rýmri tíma í skóla og/eða frístund er bent á að hafa samband við stjórnendur.

Rétt er að árétta að allar umsóknir um forgang eiga að fara í gegnum island.is

 
Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri
Anna Rós Hallgrímsdóttir skólastjóri
 
 
Ogłoszenie o zajęciach szkolnych

Zajęcia szkolne w szkole podstawowej w Vestmannaeyjar odbędą się w systemie online od poniedziałku 23 marca od odwołania. Jest to element zaostrzenia działań, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, dlatego że niemożliwe jest zorganizowanie nauczania z nałożonymi zakazami zbiorowymi obowiązującymi na wyspie. Lekcje online odbędą się w każdym roczniku w tym samym czasie, w którym odbywały się lekcje w ostatnim tygodniu. Nauczyciele wyślą dokładne informacje o tym, jak wyglądać będzie lekcja, a więc ważne jest, aby śledzić informacje, które zostaną od nich wysłane.
Lekcje odbędą się w Hamarsskóli dla uczniów w 1 i 2 klasie, którzy mają rodziców/opiekunów na froncie działań i są w grupie priorytetowej wedle listy priorytetowej stanu nadzwyczajnego ochrony cywilnej. Ci uczniowie przychodzą do szkoły w tym samym czasie jak w ostatnich dniach, czyli 1 klasa godz. 9:00 i 2 klasa godz. 8:30. Wyniki dotyczące tymczasowych kwarantann w klasach 1-4 są oczekiwane dziś wieczorem.
Świetlica Frístund będzie otwarta jedynie dla uczniów z grupy priorytetowej. Praca w Hamarsskóli odbędzie się w takiej samej organizacji jak w ostatnim tygodniu.
Działalność przedszkoli odbędzie się w takim samym systemie jak w ostatnim tygodniu.
Lekcje w szkole muzycznej odbędą się w formie online, na ile będzie to możliwe. Nauczyciele skontaktują się ze swoimi uczniami.
Ci rodzice/opiekunowie, którzy potrzebują dłuższego czasu w szkole i/lub świetlicy proszeni są o kontakt z dyrekcją.
Warto wspomnieć, iż wszystkie wnioski o priorytet muszą zostać zgłoszone przez stronę island.is

Íris Róbertsdóttir burmistrz
Anna Rós Hallgrímsdóttir dyrektor szkoły podstawowej
 

Announcement about school arrangement.

 

School classes at the primary school in Vestmannaeyjar will take place online from Monday, March 23, until further notice. This is an element of efforts to reduce the spread of COVID-19, because it is impossible to organize teaching with the bans imposed in Vestmannaeyjar. Online lessons will take place for each class at the same time as the lessons last week. Teachers will send accurate information about what the lesson will look like, so it's important to follow the information that will be sent from them.

Lessons will be held in Hamarsskóli for students in 1st and 2nd grade who have parents / guardianson the front line and are in the priority group according to the priority list of the state of emergency civil protection. These students come to school at the same time as in the last days, 1st grade at. 9:00 and 2nd grade at 8:30. Results for short-term quarantine in grades 1-4 are expected tonight.

Frístund will be open only to students from the priority group. Work at Hamarsskóli will take place in the same organization as last week.

Kindergartens will be arranged in the same system as last week.

Lessons at the music school will be held online as far as possible. Teachers will contact their students.

Those parents / guardians who need a longer time at school and / or after-school are asked to contact the school management.

It is worth mentioning that all priority applications must be submitted via island.is

 

Íris Róbertsdóttir mayor

Anna Rós Hallgrímsdóttir headmaster of the primary school

Tilkynning frá GRV varðandi - Hamarsskóli

Kennari í Hamarsskóla hefur greinst með kórónaveirusýkingu en hann hefur ekki verið við kennslu undanfarna daga. Í varúðarskyni hefur þó verið tekin ákvörðun um að til sunnudags, nema annað verði ákveðið, fari starfsmenn og nemendur starfsstöðvarinnar í úrvinnslukví á meðan rakningarteymi vinnur úr upplýsingum. Í framhaldi verður haft samband við þá sem þurfa að fara í lengri sóttkví. Áréttað skal að um öryggisráðstöfun er að ræða til að hindra mögulega útbreiðslu smits á meðan málið er skoðað nánar.

 

Búið er að greina starfsmönnum og foreldrum frá stöðunni sem upp er komin.

Farið verður yfir stöðuna með viðbragðsaðilium eftir því sem hún skýrist og foreldrar og starfsmenn upplýstir um þróun mála.

 

Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri

Anna Rós Hallgrímsdóttir, skólastjóri GRV